تنظیم برنامه غذایی فیتنس

تنظیم برنامه غذایی فیتنس بر اساس موارد ذیل تنظیم میگردد :‌

  • تیپ های بدنی
  • قد
  • وزن
  • BMI
  • سن
  • ویژگی های منحصر به فرد

برنامه غذایی فیتنس درخواستی شما بر اساس نیازها و اهداف مختلف شما و با توجه به در نظر گرفتنن مکان تمرین و زمان تمرین شما تحت نظر گروه متخصص مربیان ارائه و پشتیبانی میرگدد .

۳ جلسه در هفته۴ جلسه در هفته۵ جلسه در هفته
۵۰،۰۰۰ تومان۸۰،۰۰۰ تومان۱۰۰،۰۰۰ تومان

کارشناس تغذیه ورزشی مهدی طاهریان

برنامه فیتنس برنامه غذایی فیتنس آموزش فیتنس