آموزش فیتنس

فیتنس یعنی ” داشتن تناسب و زیبایی اندام”.
تعریف فیتنس با توجه به جنسیت زن یا مرد بودن در جزئیات و تمرینات متفاوت است و فیتنس زنان در مقابل فیتنس مردان دارای تمرینات و روش های متفاوتی است. هدف اصلی در فیتنس، متناسب و خوش فرم بودن بدن است. و شما را به سمت یک زندگی سالم پیش می برد. فیتنس چیزی بیشتر از این نیست اما سوزاندن چربی و کالری اضافی هم در آن صورت می گیرد.

هزینه ی آموزش خصوصی فیتنس

آموزش مستقیم فیتنس توسط مهدی طاهریان

مشاوره ، برنامه ریزی و آموزش فیتنس توسط مهدی طاهریان انجام می شود.

۳ جلسه در هفته۴ جلسه در هفته۵ جلسه در هفته۶ جلسه در هفتهآموزش تک جلسه
۱۲ جلسه در ماه۱۶ جلسه در ماه۲۰ جلسه در ماه۲۴ جلسه در ماه
۳،۶۰۰،۰۰۰ تومان۴،۸۰۰،۰۰۰ تومان۶،۰۰۰،۰۰۰ تومان۷،۲۰۰،۰۰۰ تومان۴۰۰،۰۰۰ تومان

آموزش خصوصی فیتنس با مدیریت مهدی طاهریان

مشاوره ، برنامه ریزی فیتنس توسط مهدی طاهریان انجام می شود ولی آموزش فیتنس توسط کمک مربیان وی انجام می شود.

۳ جلسه در هفته۴ جلسه در هفته۵ جلسه در هفته۶ جلسه در هفتهآموزش تک جلسه
۱۲ جلسه در ماه۱۶ جلسه در ماه۲۰ جلسه در ماه۲۴ جلسه در ماه
۸۰۰،۰۰۰ تومان۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان۱،۲۰۰،۰۰۰ تومان۱،۴۰۰،۰۰۰ تومان۱۰۰،۰۰۰ تومان

آموزش فیتنس از طریق دریافت برنامه

فقط مشاوره و برنامه ریزی فیتنس توسط مهدی طاهریان انجام می شود.

برنامه فیتنس برنامه غذایی فیتنس برنامه مکمل برنامه هوازی برنامه تمرین با وزنه برنامه تمرین در منزل برنامه تمرین در پارک آموزش بدنسازی

Call Now Buttonمنتظر تماس شما هستیم