آموزش بدنسازی

بدنسازی استفاده هوشمندانه از تمرینات و ورزش های مقاومتی و قدرتی برای کنترل و توسعه عضلات یک فرد است. به معنای دیگر، بدنسازی راجع به استفاده از نیروی تولید شده توسط عضلات متحدالمرکز بدن ( یک نوع انقباض عضلات که در آن ماهیچه ها با تولید نیرو و انرژی کوتاه تر می شوند) یا انقباض گریز از مرکز (انقباض طولی ماهیچه که در جهت مخالف نیروی وارد شده، نیرویی بزرگتر از نیروی عضلات در حالت عادی تولید می کند) است.
به طور کلی بدنسازی مجموعه حرکاتی است که فرد از نظر آمادگی عضلانی، جسمانی، تنفسی و … بالا می برد و بیشتر رشته های ورزشی مختلف دارای سیستم بدنسازی تخصصی خودشان نیز هستند. نه صرفا ورزشی که منجر به قوی بودن و بزرگتر بودن شود.

هزینه ی آموزش خصوصی بدنسازی

آموزش مستقیم بدنسازی توسط مهدی طاهریان

مشاوره ، برنامه ریزی و آموزش بدنسازی توسط مهدی طاهریان انجام می شود.

۳ جلسه در هفته۴ جلسه در هفته۵ جلسه در هفته۶ جلسه در هفتهآموزش تک جلسه
۱۲ جلسه در ماه۱۶ جلسه در ماه۲۰ جلسه در ماه۲۴ جلسه در ماه
۳،۶۰۰،۰۰۰ تومان۴،۸۰۰،۰۰۰ تومان۶،۰۰۰،۰۰۰ تومان۷،۲۰۰،۰۰۰ تومان۴۰۰،۰۰۰ تومان

آموزش خصوصی بدنسازی با مدیریت مهدی طاهریان

مشاوره ، برنامه ریزی بدنسازی توسط مهدی طاهریان انجام می شود ولی آموزش بدنسازی توسط کمک مربیان وی انجام می شود.

۳ جلسه در هفته۴ جلسه در هفته۵ جلسه در هفته۶ جلسه در هفتهآموزش تک جلسه
۱۲ جلسه در ماه۱۶ جلسه در ماه۲۰ جلسه در ماه۲۴ جلسه در ماه
۸۰۰،۰۰۰ تومان۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان۱،۲۰۰،۰۰۰ تومان۱،۴۰۰،۰۰۰ تومان۱۰۰،۰۰۰ تومان

آموزش فیتنس از طریق دریافت برنامه

فقط مشاوره و برنامه ریزی بدنسازی توسط مهدی طاهریان انجام می شود.

برنامه فیتنس برنامه غذایی فیتنس برنامه مکمل برنامه هوازی برنامه تمرین با وزنه برنامه تمرین در منزل برنامه تمرین در پارک آموزش فیتنس

Call Now Buttonمنتظر تماس شما هستیم